MUDr. Alexandra Pánková

MUDr. Pánková vystudovala obor Preventivní medicíny na 1. LF UK a VFN. V roce 2015 složila atestaci v oboru Vnitřní lékařství. 

Kurzy

  • 2012 Stáž v Nicotine Dependence Center (14 dní) -Kurz CTTS, Certified Tobacco Treatment Specialist, Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
  • 2011 Smoking Cessation Training Programme, Royal College of Physicians, London, UK (1 týden)
  • 2010 Stáž v Nicotine Dependence Center (1 měsíc)
  • Hospitalizační program léčby závislosti na tabáku, Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
  • 2008 Kurz gynekologie a porodnictví pro studenty medicíny v rámci programu Erasmus, včetně absolvování státní závěrečné zkoušky z Gynekologie a porodnictví, Lunds Universitet, Department of Obstetrics and Gynaecology, Lund, Sweden (leden - duben 2008)

Praxe:

  • od 8/2015 - trvá mateřská/rodičovská dovolená
  • 2009 - trvá lékař-internista, specialista léčby závislosti na tabáku, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
  • 2010 - trvá odborný asistent, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
  • Hlavní řešitel grantu GA UK č. 1174213 Inkretiny a kouření (2013 -2014)