Doc. MUDr. Martin Mates CSc.

Současné zaměstnání

Od 1. září 2009 je Vedoucí lékař Oddělení invazivní kardiologie, Kardiologické oddělení. Kardiocentrum. Nemocnice Na Homolce

Členství v odborných společnostech

 • General medical council - Velká Británie, registr specialistů od r. 2005 (GMC reference no. 6118012)
 • Předseda České asociace intervenční kardiologie (2016-2020)
 • Člen výboru České kardiologické společnosti (elect)
 • Člen výboru Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti. (2017-2021)
 • Fellow of the European Society of Cardiology (F.E.S.C.)
 • The European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
 • The Americal College of Cardiology - Mezinárodní člen
 • The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions - člen

Publikační činnost

 • Publikace vice než 60 původních a přehledových prací. Více jak 70 aktivních příspěvků na konferencích. Hlavní spoluautor dvou monografií.
 • Odborný redaktor a recenzent časopisu Intervenční a akutní kardiologie.
 • Recenzent časopisu Experimental and Clinical Cardiology